Privacy

Privacy Statement – AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming – Bolt Personal Training
Bolt Personal Training, gevestigd aan De Schelp 17, 9351 NV, Leek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Bolt Personal Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Voor- en achternaam
2. Geslacht
3. Geboortedatum
4. Adresgegevens
5. Telefoonnummer
6. E-mailadres
7. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
8. IBAN-nummer
9. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel aan te maken via de app.
10. Locatiegegevens – om inzichtelijk te krijgen waar onze leden vandaag komen. Zo kan Bolt Personal Training marketingacties afstemmen op haar bereik.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bolt Personal Training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gegevens over je gezondheid – om je op een zo veilig mogelijke manier te kunnen laten sporten en je zo goed mogelijk in je voortgang te begeleiden. Alle gegevens over je gezondheid worden beveiligd door het platform Virtuagym en is alleen online opgeslagen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bolt Personal Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Je optimaal kunnen begeleiden tijdens het sporten of andere gezondheidsgerichte doelen
Geautomatiseerde besluitvorming
Bolt Personal Training neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor leden en oud-leden. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bolt Personal Training) tussen zit. Bolt Personal Training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Virtuagym – ledenadministratiesysteem wat aan leden wordt aangeboden. Ook wordt er gewerkt met de trainingssoftware en voedingssoftware van Virtuagym, ter ondersteuining van het bereiken van de doelstellingen van onze leden. De gegevens worden zorgvuldig beheerd door Bolt Personal Training en zijn alleen indien noodzakelijk en met toestemming van Bolt Personal Training, ter inzage mogelijk voor medewerkers van Virtuagym.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bolt Personal Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, e-mailadres > worden twee jaar bewaard na beeindiging lidmaatschap > om promotionele acties te kunnen blijven uitvoeren.
Geslacht, geboortedatum, adresgegevens, bankrekeningnummer > worden maximaal zes maanden bewaard na beëindiging lidmaatschap > om bij betalingsconflicten de juiste gegevens te kunnen aanwenden en dit op een goede manier te kunnen oplossen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Bolt Personal Training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bolt Personal Training gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bolt Personal Training gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bolt Personal Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boltpersonaltraining.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bolt Personal Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bolt Personal Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boltpersonaltraining.nl